Projemiz

Let's Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy

Avrupa birliği tarafından kabul edilen  ''Let's Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy'' isimli projemiz sağlığa erişim kapsamında Türkiye’de hippoterapi ağının oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

Hedeflerimiz

1.Farkındalık çalışmaları yaparak ihtiyaç sahibi bireyler ve ailelerinin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve nihayetinde toplumun hippoterapi konusunda bilinçlenmesini sağlamak.

2.Türkiye’de ilgili meslek grupları ve sivil toplum kuruluşları arasında hippoterapinin gelişimini ve ulaşılabilirliğini destekleyecek bir network (ağ) oluşturmak.

3.Hippoterapinin terapötik etkilerini bilimsel çalışmalar ile desteklemek ve Sağlık Bakanlığının ilgili komisyonlarında hippoterapinin tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kabul edilmesi için savunuculuk yapmak.

4.Hippoterapi uygulamalarında görev alan profesyonel ekip üyeleri (terapistler, at antrenörleri ve veteriner hekimler) için uygulama kılavuzları oluşturarak hippoterapi uygulamalarının Türkiye'de belirli standartlara kavuşmasını sağlamak.

5.Terapi atlarının ve hippoterapi merkezlerinin ulusal düzeyde kalite standartlarını oluşturmak.

Proje Ekibimiz

Genel Koordinatör : Prof.Dr. Şükrü TORUN - AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü - Dil ve Konuşma Terapisi ABD / AÜ TÜDAM Müzik Terapi Birimi

Yasal Temsilci : Cafer YILDIRIM - Dr. Tıbbi Farmakolog / Veteriner Hekim / ESOGÜ Öğretim Üyesi

Proje Koordinatörü : İbrahim Serdar KOÇAR

Proje Asistanı : Nisa Nur TEMEL -  Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Proje Asistanı : Merve BİTKİN -  At Antrenörü / Hemşire

 

 

Projemizin Akademik Bilim Kurulu


Top