HİPPOTERAPİNİN FİZİK TEDAVİDE UYGULAMA ALANLARI

Hippoterapi; atın sırt hareketlerinin kullanılarak bireyin fiziksel yapı ve fonksiyonlarının geliştirilmesi veya yeniden kazandırılmasına verilen isimdir.(1)

 

 Genel olarak tüm engel gruplarında ve özellikle; serebral paralizi, multiple skleroz, kafa travmaları, gelişimsel-nörolojik bozukluklar, post-travmatik nörolojik durumlar, otizm spektrum bozuklukları, öğrenme güçlükleri, duyusal işlemleme bozuklukları, limbik sistem fonksiyon bozukluklarından kaynaklanabilecek uyarılmışlık ve dikkat problemlerinde anormal kas tonusunu düzenlemek, postural simetri, postural kontrol ve denge reaksiyonlarının gelişimini destekleyerek fiziksel, duyusal, duygusal, kognitif ve sosyal becerilerin geliştirilmesi amacı ile kullanılır.(1,2)

 

 Bu amaçlar içerisinde; doğru duruş ve yürüyüş paterninin geliştirilmesine yardımcı olmak, pelvis ve kalça bölgesinin hareketliliğini arttırmak, baş ve gövde kontrolünü arttırmak, kas tonusunu ve kas kuvvetini düzenlemek, duyu regülasyonu ve bütünlüğünü sağlamak, kardiyovasküler sistem fonksiyonlarını geliştirmek, spastisite ve kontraktür oluşumunu azaltmak, mesane ve barsak kontrolünü arttırmak, sosyal iletişim, kendine güven, empati becerilerini geliştirmek yer alır.(3)

 

 Bir hippoterapi seansı sırasında bir at ortalama 2000 defa adım atar ve hareket değişikliği yapar. Bu da at üzerindeki danışanın 2000 tane adım attığı veya 2000 tane kas kontraksiyonu yaptığı anlamına gelebilir. Salonda uygulanan fizyoterapi seansı boyunca fizyoterapist ortalama denge topu veya salıncakta 50-60 tane pelvis hareketini manuel olarak yaptırabilir. Hippoterapi sırasında artmış tekrar sayısı bireyin motor öğrenme prensipleri doğrultusunda statik-dinamik denge, ağırlık aktarma, motor planlama, kaba ve ince motor becerilerinin gelişimini destekleyen en önemli parametrelerden biridir.(4)

 

 Bununla beraber, çocuklar için atın motivasyon sağlayıcı yapısı çocukların gelişimsel basamakları kazanmasında vazgeçilmez bir öneme sahip olan oyuna katılım seviyesini; yetişkinlerde ise fonksiyonelliğin artmasının yanı sıra öz-saygı, öz-benlik, kendine güvenin gelişimini klinikler içerisinde yapılan çalışmalara göre çok daha fazla etkiler. Biniş sırasında top, halka, ip, kova, ayna vb. materyaller ile bireyin fonksiyonellik seviyesi arttırılabilir. Bununla beraber bireyin seans öncesi ve sonrasında tımar yapmak, beslemek gibi at bakımı aktivitelerine katılması bireyin fonksiyonel becerilerini ve at ile olan bağını geliştirebilmesine imkan verir. Bireyin atın bakımını bağımsız yapabilmesi için gerekli yardımcı cihaz önerileri ve düzenlemelerinin yapılması fonksiyonellik seviyesinin arttırılmasında önemli bir stratejidir.(4)

 

 Bunlara ek olarak hippoterapi duyusal işleme becerilerinin değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi için kullanılan mükemmel bir aktivitedir. Vestibüler, taktil, görme ve işitme sistemlerine mükemmel duyu girdisi sağlayan hippoterapi bireyin duyu modülasyonunu tedavi hedeflerine ulaşabilmek ve fonksiyonel aktivitenin açığa çıkarılabilmesi için kullanılır.(5)

Muhammet KARMIŞ - Fizyoterapist

.

.

.

  KAYNAKLAR

1-Fine AH. Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice. Academic Press;2010.

2-Fine A,O’Callaghan D,Chandler C,Schaffer K,Pİchot T,Gimeno J. Application of animal-assisted interventions in counseling settings:An overview of alternatives.Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and idelines for practice;193-222,2010.

3-American Hippotherapy Association.Hippotherapy as a treatment strategy;2010.

4-Zadnikar M,Kastrin A.Effects of hippotherapy and therapeutic horseback riding on postural control or balance in children with cerebral pasy:a metaanalysis.Dev Med Child Nerol 2011;53(8):684-691)

5-Fry NE.Equine-Assisted Therapy:An overview.In Biotherapy History,Principles and Practice.Springer Netherlands;255-284,2013.

Top