ÇOCUKLARDA HİPPOTERAPİ VE ERGOTERAPİ

Hippoterapi (at destekli terapi) kişilerin yaşadığı fiziksel, bilişsel, duyusal, duygusal ve sosyal zorluklara yardımcı olmak için atın desteğinden yararlanılan terapi yöntemidir.

Çocuklarda ergoterapi uygulamaları, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü, down sendromu, davranış problemi, serebral palsi gibi özel gereksinimi olan çocukların ihtiyaçlarının değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucunda gerekli müdahaleleri kapsar. Ergoterapistler, çocukların bilişsel, duyusal, motor becerilerinin gelişimi, sosyal katılımı, ebeveyn-çocuk oyun paylaşımı ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak üzere çalışmalar yürütür. Yapılan bu çalışmaların klinik, ev ve okul ortamı dışında at desteği ile atın yaşadığı ortamda yapılıyor olması çocuğun öğrenmesine farklılık sunar.

Hippoterapi sadece at üstünde yapılan çalışmaları değil aynı zamanda atın yaşadığı ortam, atın bakımına katılım, atın beslenmesi gibi süreçlerdeki uygulamaları da kapsar. Ve bu ortamlar çocuklar için görsel, işitsel, dokunsal, fiziksel pek çok duyusal zenginliği barındırır.

Hippoterapi uygulamaları, atın hareketlerini kullanarak duyusal geri bildirim sağlar ve bu özelliği sayesinde farklı nörolojik durumlarda bu uygulamalardan faydalanılır. (1) Hippoterapide ergoterapi uygulamalarında, günlük aktivitelerde motor kontrol, koordinasyon, denge, dikkat, duyusal işlemleme süreçlerinde performansı geliştirmek amacıyla atın hareketlerinden yararlanılır. (2,3,4)

Ayrıca çocuklar at üstünde dik durmaya çalışmak ve ağırlık merkezinin nerede olduğunu anlamlandırmak için kendini sürekli salınımlara uyumlandırmaya çalışır e bu durum vestibüler sistemi (denge, hareket) harekete geçirir. İnişler, çıkışlar, salınımlar, her adımın kuvveti, eyerden gelen basınç hippoterapi sırasında çocuğun farklı duyusal girdiler almasını sağlar.

Atın dokusu, eyerin derisi gibi doğal ortamda çok sayıda farklı taktil (dokunsal) girdinin olması çocukların duyusal süreçleri için değerlidir. Atın farklı durumlarda çıkardığı sesler, ortamdaki sesler çocukların farklı işitsel girdileri deneyimlemesine fırsat sunar.

Özel gereksinimi olan çocuklarda duyusal uyaranları tolere etmekte zorlanma, hareketlerini kontrol etmekte zorlanma, bazı dokulardan rahatsız olma gibi duyusal bütünleme zorlukları yaşanmaktadır. Örneğin; otizm tanısı almış sürekli zıplayan, sallanan, iten ve çeken duyusal arayışları olan bir çocuk için atın hareketleri düzenleyici olabilir ve ona ihtiyaç duyduğu girdiyi verebilir. Literatürde yer alan bir çalışma sonucunda da hippoterapi programına dahil olan otizm tanısı almış çocukların ebeveynleri çocuklarının fiziksel, sosyal ve duyusal işlevlerinde önemli gelişmeler gözlemlendiğini belirtmiştir. Aynı çalışmada hippoterapinin yaşanılan problemli davranışlara olumlu etkisi saptanmıştır. (5)

 

Atlar, terapi sürecinde bizim en değerli ekip arkadaşlarımızdır. Yapılan çalışmalarda maksimum gelişimi sağlamak için at ile kurulan samimi ve doğal etkileşim çok önemlidir.

Cemre SAĞLAM - Ergoterapist

.

.

.

Kaynaklar

1. Muñoz-Lasa S, Ferriero G, Valero R, Gomez-Muñiz F, Rabini A, Varela E. Effect of therapeutic horseback riding on balance and gait of people with multiple sclerosis. G Ital Med Lav Ergon. 2011;33:462–7. [PubMed] [Google Scholar]

2. Silkwood-Sherer DJ, Killian CB, Long TM, Martin KS. Hippotherapy--an intervention to habilitate balance deficits in children with movement disorders:a clinical trial. Phys Ther. 2012;92:707–17. [PubMed] [Google Scholar]

3. Champagne D, Dugas C. Improving gross motor function and postural control with hippotherapy in children with Down syndrome:case reports. Physiother Theory Pract. 2010;26:564–71. [PubMed] [Google Scholar]

4. Debuse D, Chandler C, Gibb C. An exploration of German and British physiotherapists’ views on the effects of hippotherapy and their measurement. Physiother Theory Pract. 2005;21:219–42. [PubMed] [Google Scholar]

5.Muslu GK, Conk H. Animal-Assisted Interventions and Their Practice in Children. Duehyo ED. 2011;4:83–8. [Google Scholar]

https://thesensorytoolbox.com/hippotherapy-how-horses-can-help-with-sensory-integration/

Top